Media - MIA - Media and Information Agency

mbyll

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Media

Kryeministria

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Financave 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Drejtësisë

Ministër Shteti për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët