Media - MIA - Media and Information Agency

mbyll

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Media

Kryeministria

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Turizmit

Ministria e Kultures